Algemene voorwaarden

BEWUST Slaap- en kindercoaching

Algemene voorwaarden van BEWUST Coaching

In onze samenwerking gelden de volgende spelregels:

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand, als ik mijn opdracht bevestig of begin met mijn werkzaamheden voor jou.
 2. Onze samenwerking kan alleen succesvol zijn, als wij ons allebei inspannen en onze verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent dat je van mij geen schadevergoeding kunt vragen als het uitblijven van succes komt doordat jij je niet aan mijn aanwijzingen hebt gehouden.
 3. Ik stel mijn programma samen op basis van de informatie die jij mij verstrekt. De informatie die jij mij geeft moet dan ook volledig en juist zijn. Jij kunt mij niet verantwoordelijk houden voor het uitblijven van succes of schade die het gevolg is van fouten in de informatie die je mij hebt gegeven.
 4. Ik voer geen geneeskundige behandelingen uit en mijn werkzaamheden kunnen niet als zodanig worden bestempeld. Als ik gezondheidsmiddelen met je deel of mijn werkzaamheden invloed op je hebben, neem dan contact op met je huisarts of medisch specialist, wat de gevolgen zijn voor je behandeling in het geneeskundige traject. Als je medische of psychische klachten hebt, moet je je huisarts of een (medisch of psychiatrisch) specialist raadplegen.
 5. Ook als de dienstverlening betrekking heeft op jouw kind, blijf jij als ouder de persoon met wie ik deze overeenkomst aanga en gelden deze voorwaarden voor jou.
 6. De prijzen op mijn website mag ik jaarlijks wijzigen. Als jij een van mijn trajecten afneemt, staat de prijs voor de duur van dat traject vast en zal ik die niet wijzigen. Als jij losse consulten bij mij afneemt, geldt daarvoor de prijs die ik vooraf met je afspreek. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de op de factuur genoemde datum.
 7. Omdat wij een persoonlijke band aangaan, voer ik de werkzaamheden persoonlijk uit. Dit betekent dat ik in mijn planning rekening moet houden met de boekingen die er staan. Dit betekent dat workshops of consults tot 24 uur van tevoren kostenvrij kunnen worden afgezegd. Indien niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, ben ik genoodzaakt de kosten van het consult door te berekenen.
 8. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik in beginsel geen derden inschakelen, tenzij jij dat wenst of tenzij wij dat met elkaar afspreken. Deze derden mogen zich beroepen op deze spelregels.
 9. Ik blijf volledig eigenaar van de programma’s die ik jou verstrek. Jij zult deze programma’s niet gebruiken anders dan in het kader van onze relatie.
 10. Omdat ik de werkzaamheden persoonlijk uitvoer, kan het gebeuren dat een consult door privé-omstandigheden niet door kan gaan. Denk hierbij aan ziekte van mezelf of van een van mijn familieleden waardoor ik niet kan werken. Ook kunnen er andere omstandigheden buiten mijn wil om plaatsvinden waardoor ik mijn werk niet kan uitvoeren, zoals overheidsmaatregelen die mij verhinderen mijn werk uit te voeren. In dat geval is sprake van overmacht en ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade. Ik probeer je zo snel mogelijk te informeren. Als de overmacht langer dan één maand duurt, kunnen jij en ik onze relatie beëindigen, zonder dat we schade aan elkaar hoeven te vergoeden.
 11. Uiteraard zal ik mijn werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. In het onverhoopte geval dat ik een fout maak, waarvoor ik op grond van de wet aansprakelijk ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert of, als mijn aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook niet uitkeert maar ik wel aansprakelijk blijk te zijn, tot de waarde van de facturen die ik aan je heb gestuurd. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is hoe dan ook uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking is nodig om mijn dienstverlening voor jou betaalbaar te houden.
 12. Met jouw persoonsgegevens zal ik behoedzaam omgaan. Ik gebruik ze uitsluitend om mijn dienstverlening aan jou te kunnen verrichten. Ik zal jouw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden ter beschikking stellen.
 13. Onze relatie wordt in juridische zin beheerst door Nederlands recht en in geval van geschillen is de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd.